Intrasis Analysis

Intrasis Analysis är ett GIS-program specifikt framtaget för arkeologer. Det är designat för att snabbt och enkelt kunna analysera data skapad och lagrad via Intrasis Explorer.

Programmet har de funktioner som dagligen används av arkeologer och innehåller guider för att förenkla rumsliga analyser. Data kan exporteras till flera olika format för publicering eller andra ändamål. Analyserad data lagras i geodatabaser som vid behov av avancerade GIS-analyser kan bearbetas i ArcGIS.

Genom en direkt koppling till undersökningsdatabasen har användaren alltid tillgång till aktuell data. Programmet är liksom Intrasis Explorer användarvänligt och kräver minimalt med utbildning.

Senaste versioner av Intrasis Analysis är:
Ver. 1.1.11 (ArcGIS 9.2 eller 9.3)
Ver. 1.2.12 (ArcGIS 10, dock ej 10.1)

Skapa ett Intrasis Analysis projekt
När ett nytt projekt i Intrasis Analysis skapas så väljer användaren vilken Intrasis-undersökning man vill ansluta till. På så sätt arbetar man alltid med aktuell undersökningsdata och undviker versionsproblem.

Genom den strukturerade datalagringen i Intrasis går det enkelt att välja vilken data som ska analyseras. Intrasis Analysis arbetar med kopior av undersökningsdata vilket ger hög säkerhet och skapar trygghet för användaren.

Funktioner i Intrasis Analysis
Dokumenterad data kan överblickas som tematiska kartor eller som tabeller. Den direkta kopplingen till undersökningsdatabasen gör att det genom informationsverktyget går att får direkt tillgång till all registrerad data för ett enskilt objekt.

Extern data kan läsas in för att komplettera informationen. Frågor kan ställas till karta eller tabeller och svaren kan exporteras till nya lager eller tabeller.

Analysera data med hjälp av guider
Programmet innehåller guider som förenklar analyser. Även här är det den strukturerade datalagringen som möjliggör analyser ur olika perspektiv. Exempel på detta är fyndspridning som kan göras i flera olika nivåer, vilket ger användaren en snabb och bra överblick av resultatet från undersökningen.