Intrasis downloads

Nu finns det möjlighet att ladda ner Intrasis-systemets hjälpfiler. Här hittar du även Plug-ins för Intrasis Analysis och olika metadatamallar.

Plug-ins för Intrasis Analysis 1.1
Samtliga plug-ins kan laddas ner och användas fritt. De är skapade för Windows XP och de fungerar därför inte alltid korrekt på Windows 7. Kontakta Intrasishelp för mer information

Exportera texter: Vi har uppdaterat denna plug-in så att det nu även finns möjlighet att få objektens fritexter som en tabell i resultatdatabasen. Du kan ladda ner den nya versionen från denna sida.

Mätkoder:Här får du information om aktuella mätkoder för din Intrasis-undersökning. Du kan skriva ut eller spara resultatet som en Excel-fil.

Exportera stratigrafiska relationer: Relationerna exporteras till en .lst-fil som du sedan kan importera till t ex ArchEd för utritning av stratigrafiska relationer.

Exportera texter

500 kB

Hämta plug-in Exportera texter!

Mätkoder

4,4 MB

Hämta mätkoder!

Exportera stratigrafiska relationer

716 kB

Hämta Exportera stratigrafiska relationer!


Hjälpfiler
Ladda ner kompletta hjälpfiler för Intrasis Explorer och Intrasis Analysis.

Intrasis Explorer

4,83 MB

Hämta hjälpfiler till Intrasis Explorer!

Intrasis Analysis

1,67 MB

Hämta hjälpfiler till Intrasis Analysis!Metadatamallar
Ladda ner metadatamallar för Intrasis Explorer 2.1. Mallarna levereras som zip-filer. Standardmallen ”Swedish” är uppdaterad 2006-11-23.

Standardmall Swedish

1,46 MB

Hämta metadatamallen Swedish!

Stratigrafisk metod

1,47 MB

Hämta metadatamallen Stratigrafisk metod!ArcPad filer
Ladda ner ArcPad lagerdefinitions-filer (layer definitions files) som är anpassade till Intrasis. Kopior av samtliga filer läggs till ett ArcPad Map Document vilket ger möjligheten att mäta/digitalisera direkt till shapefiler anpassade till importformatet för Intrasis.

ArcPad filer

8 kB

Hämta ArcPad lagerdefinitions-filer!

Formatfilter Intrasis raw för Trimble ACU/TCU.
Ladda ner formatfilter som konverterar din mätning till Intrasis RAW format direkt i Trimble ACU/TCU.

Trimble ACU/TCU till Intrasis RAW

5 kB

Hämta formatfilter för Trimble ACU/TCU!

För mer information om hur filerna används kontakta intrasis@shmm.se eller Intrasis helpdesk!