Intrasis FAQ

Fungerar Intrasis tillsammans med Windows 7?

Ja, Intrasis Explorer 2.1 och Intrasis Analysis 1.x fungerar utmärkt tillsammans med operativsystemet Windows 7.

Vid installationen av Intrasis Explorer Server med MSDE får man meddelande om att det finns kompatibilitetsproblem, men vi har inte kunnat påvisa några som helst problem med Intrasis, varför man bara godkänner meddelandet.


Vilka versioner av ArcGIS kan jag använda tillsammans med Intrasis Analysis 1.2?

Denna version kan endast användas tillsammans med ArcGIS10 och kräver en nyinstallation. Version 1.2 av Intrasis Analysis har samma funktionalitet som ver 1.1. Observera att 1.2 fungerar inte med ArcGIS 10.1.


Vilka versioner av ArcGIS kan jag använda tillsammans med Intrasis Analysis 1.1?

Det går bra att använda versionerna 9.2 eller 9.3 av ArcGIS. Vid uppgradering från ArcGIS 9.2 till 9.3 avinstalleras (genom Lägg till/Ta bort program) både ArcGIS Desktop och ArcGIS Engine Runtime 9.2 innan installation av ArcGIS 9.3. Vid nyinstallation kan Intrasis Analysis 1.1 installeras först, därefter avinstalleras ArcGIS Engine Runtime 9.2 före installation av ArcGIS 9.3.


Fungerar Intrasis tillsammans med Windows Vista?

Ja, Intrasis Explorer 2.1 och Intrasis Analysis 1.x fungerar utmärkt tillsammans med operativsystemet Windows Vista.

Vid installationen av Intrasis Explorer Server med MSDE får man meddelande om att det finns kompatibilitetsproblem, men vi har inte kunnat påvisa några som helst problem med Intrasis, varför man bara godkänner meddelandet.

Efter omstart startar tjänsten MS SQL-server, men programikonen i aktivitetsfältet vid klockan visar ingen status (tomt i cirkeln). SQL-server manager går däremot att ansluta om man skriver in servernamnet manuellt. Då visar även programikonen status korrekt.


Hur aktiverar jag min Intrasis-installation?

Skicka din sitecode och datornamn till keycode@shmm.se


Måste man mäta med totalstation för att använda Intrasis?

Nej, det går alldeles utmärkt att använda Intrasis som dokumentationssystem utan att mäta med totalstation eller GPS. Planer kan ritas för hand och därefter digitaliseras. Det är dock mer effektivt att använda mätinstrument under fältarbetet.


Kan jag importera material från gamla undersökningar till Intrasis?

Intrasis stöder ett flertal importformat för attributdata, t ex xls (Excel) och dbf (dBase) vilket gör att material från undersökningar som är registrerade på annat sätt går att importera till Intrasis. En import av äldre undersökningar ger ju också fördelen att allt tillgängligt material lagras på samma sätt.


Var lagras digitala bilder i Intrasis?

Vid import av digitala bilder i guiden ”Skapa bild” så väljer användaren var originalbilderna från kameran ska lagras. För varje Intrasis-undersökning finns en särskild bildmapp Image där filerna kan lagras, men det går även att använda en fritt vald mapp. Importerade bilder lagras även som en påsiktsbilder (400x400 pixlar) i databasen vilket gör att dessa alltid är tillgängliga från Intrasis Explorer – oberoende av var originalbilden lagras.


Kan jag exportera data till andra format?

I Intrasis Analysis kan du exportera geodata till andra format t ex personlig geodatabas eller shapefiler. Tabelldata kan exporteras till MS Access, dBase eller txt-filer. Det går även att spara tabeller och layouter i PDF-format.


Kan jag kopiera data mellan olika Intrasis-undersökningar?

Genom Intrasis Explorers exportformat, ISX, går det att exportera hela eller delar av en undersökning för import till en annan undersökning.


Går det att använda en Intrasis-undersökning som mall för nya undersökningar?

Det går alldeles utmärkt. Det är bara att använda kommandot ”Exportera metadatamall” i Intrasis Explorer för att skapa en ny mall. Många användare har på detta sätt skapat olika mallar som passar till olika behov och därmed effektiviserat arbetet med anpassningen av databasen till olika undersökningstyper.


Vilka totalstationsmärken stöder Intrasis?

För närvarande Leica och Trimble totalstationer, men det finns även möjligheter att importera shapefiler från t ex ArcPad eller digitalisering.