Intrasis historia

Första versionen av Intrasis Explorer släpptes i april 2000 och den första arkeologiska undersökningen att dokumenteras med systemet var Kaupang-undersögelsen i Norge!

Historien om Intrasis började dock mycket tidigare. Efter de första försöken under sent 1980-tal med digital dokumentation vid Avdelningen för Arkeologiska Undersökning, Riksantikvarieämbetet (UV) blev det mer eller mindre standard under 1990-talet med inmätning med totalstation och lagring av information i databaser. Ett behov av ett enhetligt system för digital dokumentation växte sig all starkare.

När arbetet med Intrasis så småningom började 1998 fanns det en erfarenhet av ca 600 digitalt dokumenterade undersökningar, vilket var en mycket god grund att stå på. Systemet designades av arkeologer och GIS-specialister i en projektgrupp. Medlemmarna hade en klar bild av vad systemet skulle brukas till och vilka funktioner som var önskvärda och nödvändiga.

Resultatet blev Intrasis med en objektorienterad datamodell för lagring av alla olika typer av information som förekommer vid en arkeologisk undersökning. Samtidigt skapades en extension till ArcView 3.x, IntrasisGIS för analys av undersökningsdata.

Programmet fick utökad funktionalitet när version 2.0 släpptes i maj 2003. Nu fanns det t ex möjlighet att lagra bilder i databasen och exportera/importera data mellan olika undersökningsdatabaser. Aktuell version av Intrasis Explorer är 2.2, lanserad i maj 2010.

För att underlätta analyser av arkeologiska undersökningar och för att ersätta IntrasisGIS utvecklades under 2005 en ny programvara, Intrasis Analysis . Den uppdaterades i december 2007 och aktuell version är 1.1.