Intrasis 2

Vad är Intrasis?

Intrasis är ett GIS för att hantera och strukturera arkeologisk dokumentation och fältdata. Programmet är flexibelt och användarvänligt.

Genom att använda Intrasis blir samtliga data relaterad till en undersökning lättillgängliga och enkla att kombinera. Det gäller inte minst tvärvetenskapligt material såsom osteologisk eller paleobotanisk information.

Systemet är utvecklat av UV, Riksantikvarieämbetets arkeologiska uppdragsverksamhet, i Sverige.

Intrasis har sedan lanseringen i april 2000 använts på samtliga undersökningar vid UV och används idag av de flesta arkeologiska aktörer i Sverige. Programmet används även i bl. a. Danmark, Norge, Island och Storbritannien.