Vad är Intrasis-systemet?

Intrasis står för Intra-site Information System och är ett GIS system som går att använda för alla typer av arkeologisk dokumentation, såväl i fält som vid efterbearbetning. Systemet består idag av två produkter: Intrasis Explorer och Intrasis Analysis.

Intrasis Explorer är grunden i systemet och används för import av mätfiler från mätinstrument och registrering av arkeologisk information. Programmet innehåller funktioner för att skapa, administrera och kommunicera med undersökningsdatabasen som hanteras av MS SQL Server.

Intrasis Analysis är, som namnet antyder, ett analysverktyg för data lagrad via Intrasis Explorer. Inbyggda guider förenklar arkeologens arbete med de vanligaste förekommande GIS-analyserna. Data kan vid behov exporteras för att användas i andra programvaror.

IntrasisGIS är en extension till ArcView 3.x. Extensionen utvecklas inte vidare och är numera ersatt av Intrasis Analysis.

Datalagring i Intrasis-systemet sker i MS SQL Server och geografisk information lagras som Esri shape-filer.

Datamodellen i Intrasis-systemet är objektorienterad och kan enkelt modifieras för att passa enskilda arkeologiska undersökningar allt ifrån en mindre arkeologisk utredning till en stor slutundersökning, som förutom arkeologisk dokumentation har en rik tvärvetenskaplig dokumentation.